Wie zijn wij

Het bestuur van Stichting Oranjecomité Wezep bestaat uit:

 • Voorzitster Gedi Labots
 • Secretaris Tineke Esselink (contactpersoon vrijwilligers)
 • Penningmeester Gerrit Riezebos
 • Marktmeester Adri Westerhof
 • Algemeen bestuurslid Anita Schoonhoven (contactpersoon Verkeer & Veiligheid)
 • Algemeen bestuurslid Priscilla Uit de Bulten (contactpersoon PR)
 • Algemeen bestuurslid Patricia Tichelaar

Commissieleden:

 • Vera Pronk (4&5 mei)
 • John Pronk (4&5 mei)
 • Corry oostenbroek  (notulist)
 • Anne Will Van de Weerd (ledenadministratie)
 • Stephanie Spijkerboer (Pr, beheer facebook)
 • Elco Burgler (website & techniek)

 

Advertenties