Wie zijn wij

Het bestuur van Stichting Oranjecomité Wezep bestaat uit:

 • Voorzitster Gedi Labots
 • Secretaris Tineke Esselink
 • Penningmeester Gerrit Riezebos
 • Corry oostenbroek  (notulist)
 • Algemeen bestuurslid Anita Schoonhoven (contactpersoon Sponsoren)
 • Algemeen bestuurslid Priscilla Uit de Bulten (contactpersoon PR)

Commissieleden:

 • Ingrid Kogels (contactpersoon vrijwilligers)
 • Edwin Kogels (techniek)
 • Harrold Zoet
 • Anne Will Van de Weerd (ledenadministratie)
 • Stephanie Spijkerboer (Pr, beheer facebook)
 • Elco Burgler (website & techniek)

 

Advertenties